Zavrieť okno

Medzi jednotlivými profilmi môžete prechádzať posunom prsta vľavo a vpravo.

Rozumiem

O týchto učiteľov môžeme prísť.

Prečo sú naši učitelia v ohrození?

30. júna končia pracovné zmluvy 26 vysokoškolským učiteľom na FIIT STU. Dekan Ivan Kotuliak doteraz nevypísal výberové konania na ich miesta (hoci sa v takýchto prípadoch štandardne vypisujú). Namiesto toho, aby výber zamestnancov prebehol štandardným procesom, cez výberovú komisiu, chce mať dekan (ne)pokračovanie kontraktov učiteľov iba vo svojich rukách.
Dekan pri viacerých príležitostiach naznačoval, že si ľudí chce vyberať. Ako “kritérium” možného nepredĺženia/neprijatia niektorých učiteľov podsúva ich “nedostatočné výsledky”. Týka sa to najmä 17 učiteľov, ktorí sa kriticky vyjadrovali ku krokom súčasného vedenia fakulty.
Všetkých 17 učiteľov výsledky má a to nemalé. Všetci prispievajú k rozvoju fakulty, viacerí dlhšie než sám dekan. Prehľad ich výsledkov vám teraz prinášame, aby bolo raz a navždy jasné, že títo učitelia na FIIT STU patria.
Hoci výsledky majú všetci 17 učitelia, predsa len by sme si vedeli predstaviť argument dekana, že nie všetci ich majú dostatočné. No v takom prípade je prinajmenšom čudné, že dekan v prvom mesiaci svojho pôsobenia prijal na fakultu iných 18 ľudí, ktorých výsledky u mnohých zďaleka nedosahujú úroveň vyššie uvedenej sedemnástky. Navyše sú medzi nimi aj takí, ktorí výskum nikdy doteraz nerobili, čiže primerané by bolo, ak by sa najskôr prihlásili na doktorandské štúdium alebo pôsobili na inej ako akademickej pozícii na fakulte.
"Výberové konania sú transparentný proces náboru zamestnancov, a zákon ich použitie pri vysokoškolských učiteľoch (z dobrých dôvodov) vyžaduje. Súčasná COVID-situácia však podnietila Národnú radu vložiť do zákona možnosť predĺžiť končiacim učiteľom zmluvu bez výberového konania, najviac však na 3 mesiace a iba v prípade, že krízová situácia trvá. Toto chce dekan využiť a výberové konania nechce vypísať. Odhliadnime teraz od čoraz reálnejšieho prípadu, že to nebude môcť spraviť, pretože krízová situácia medzitým pominie a… učitelia zostanú bez predĺžení aj bez výberových konaní."
Našich ohrozených učiteľov reprezentujú významné výsledky
Kliknite na učiteľa a zistite, čo za svojho pôsobenia na fakulte dosiahol.
Zdieľať